Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Geochemical Characteristics and Paleoenvironmental Significance of the Carbonate Rocks at the Boundary between the Jiwittian and Eiffelian in Northeast Guangxi
LIU shijie, GUAN Qi, PAN Ming
 doi: 10.11932/karst2023y019
Abstract FullText HTML PDF(2941KB) icon249 icon3
Monitoring subsidence characteristics of Baishazhou karst area in Wuhan using Sentinel-1 images from 2015 to 2019
YANG Chen, DENG Fei, SHI Xuguo
 doi: 10.11932/karst2023y018
Abstract FullText HTML PDF(2749KB) icon248 icon6
Karst Hydrogeological Survey and Tracer of Zhangyukeng Phosphogypsum Concentrated Reservoir
Zhao Zhihao, Wang Kongwei, Zhou Zhun, Liu Shiyuan, Zhang Kaiyuan, Wang Lan
 doi: 10.11932/karst2023y017
Abstract FullText HTML PDF(12931KB) icon258 icon0
Cave expedition and histoplasmosis, a kind of cave disease
SUN Chenghang
 doi: 10.11932/karst2023y016
Abstract FullText HTML PDF(1446KB) icon260 icon8
Modelling karst spring flow in southwest China based on machine learning
MA Congwen, ZHANG Zhicai, CHEN Xi, CHENG Qinbo, PENG Tao, ZHANG Lin
 doi: 10.11932/karst2023y013
Abstract FullText HTML PDF(2034KB) icon438 icon4
Influence of forest types and slope positions on dissolution rate of carbonate rock in karst area in subtropical China
HOU Manfu, LIU Yuting, ZHANG Jie, HE Luyan, LIANG Jiangyi
 doi: 10.11932/karst2023y010
Abstract FullText HTML PDF(1404KB) icon450 icon12
Flow Attenuation Analysis and Inorganic Carbon Flux Estimation of Surface Karst Spring in Rocky Desertification Control Area: A Case Study at Laoquan in the Longtan Trough Valley, Youyang County, Chongqing City, China
LUO Zhenyu, YANG Yan, LI Ji, XIAO Wenjie, SUN Tingting, YE Zhimao
 doi: 10.11932/karst2023y011
Abstract FullText HTML PDF(3845KB) icon448 icon4
Climatic and environmental changes during Heinrich6 recorded by δ13C in stalagmites from Jinfo Cave, Chongqing
Zulisaisi, YANG Xunlin, WANG Yong, HU Mingguang, XU Yibin
 doi: 10.11932/karst2023y008
Abstract FullText HTML PDF(3140KB) icon522 icon4
Leaf litter chemical traits among tree species associated with different mycorrhizal types in southern subtropical China
CHAO Lin, LI Zhongguo, MO Zhenzhen, HUANG Huilian, WANG Aihua, ZHANG Jianbing, HU Baoqing, LIU Yanyan
 doi: 10.11932/karst2023y009
Abstract FullText HTML PDF(884KB) icon487 icon4
Volume 42 Issue 1 2023
Display Method:
Role of carbonic utilization of microalgae on rock weathering and carbon cycle
ZHAO Lihua, WU Yanyou, XIE Tengxiang, LI Haitao
2023, 42(1): 1-18.   doi: 10.11932/karst20230101
Abstract FullText HTML PDF(1602KB) icon452 icon33
Buffering effect of chemical equilibrium of surface water carbonate system on acid mine drainage in small karst watershed
HUANG Jiangxun, LI Qingguang, AN Li, DU Shuangxue, GUO Xingqiang
2023, 42(1): 19-28.   doi: 10.11932/karst2022y20
Abstract FullText HTML PDF(2394KB) icon536 icon22
Dissolution and precipitation of calcite in different water environments
MA Chengyou, KANG Zhiqiang, ZHANG Lihao, XUAN Huiling, NONG Peijie, PAN Shufen, KONG Qiqi, ZHU Yinian, ZHU Zongqiang
2023, 42(1): 29-39, 51.   doi: 10.11932/karst20230102
Abstract FullText HTML PDF(1893KB) icon412 icon16
Study on test method of karstification process: Take the development of karstification instrument as an example
FANG Yu, JIANG Zhongcheng, ZHANG Wei, ZHANG Cheng
2023, 42(1): 40-51.   doi: 10.11932/karst20230103
Abstract FullText HTML PDF(2310KB) icon394 icon14
Effects of short-term planting of sugar orange on soil gross nitrogen conversion in karst area
YANG Hui, ZHU Tongbin, WU Xia, WU Huaying, TANG Wei, LAN Gaoyong, Christoph Müller
2023, 42(1): 52-60.   doi: 10.11932/karst2023y005
Abstract FullText HTML PDF(1131KB) icon564 icon10
Review of the quantitative study on soil leakage in karst area
ZHAO Tianyin, WU Yuanyuan, SUN Lianqun, GAO Changchun, PAN Wangsheng, XU Yufeng, CHENG Fudong
2023, 42(1): 61-70, 108.   doi: 10.11932/karst20230105
Abstract FullText HTML PDF(873KB) icon285 icon10
Characteristics and influencing factors of heavy metal accumulation in soil-crop system in the karst area with high geological background of Chongqing
YU Fei, LUO Kai, WANG Jiabin, LI Yu, ZHOU Jiao, WANG Rui, YU Yawei, ZHANG Yunyi
2023, 42(1): 71-83.   doi: 10.11932/karst20230106
Abstract FullText HTML PDF(1192KB) icon391 icon12
Hydrological driving characteristics of soil carbon and nitrogen losses under different land use modes on karst slopes
REN Huimin, FU Zhiyong, WANG Fa, CHEN Hongsong
2023, 42(1): 84-93.   doi: 10.11932/karst20230107
Abstract FullText HTML PDF(1983KB) icon394 icon10
Trade-off and synergy of ecosystem services of a karst critical zone based on land use scenario simulation: Take Mengzi karst graben basin as a study case
CHEN Jinke, PU Junbing, LI Jianhong, ZHANG Tao
2023, 42(1): 94-108.   doi: 10.11932/karst20230108
Abstract FullText HTML PDF(4971KB) icon386 icon12
cover

Founded in 1982 bimonthly

ISSN: 1001-4810 CN 45-1157/P

Editor-in-chief: Jiang Zhongcheng

Sponsor: Chinese Academy of Geological Sciences

Sponsored by: Institute of Karst Geology, Chinese Academy of Geological Sciences

Cosponsor: International Research Center on Karst under the Auspices of UNESCOKarst Geology Committee of Geological Society of ChinaSpeleology Committee of Geological Society of China

Archive

More+
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6